ماژول های WHMCS

ماژول های WHMCS

ماژول بانک ملت whmcs

ماژول بانک ملت whmcs با ستل اتوماتیک در تمامی حالت های پرداخت سازگار. این ماژول با تمامی ورژن های اسکریپت whmcs از جمله ورژن های ۶ و تمامی ورژن های قبلی سازگار میباشد،

ماژول بانک پارسیان whmcs

ماژول بانک پارسیان whmcs، با آخرین تغییرات سیستم شاپرک هماهنگ است .این ماژول با تمامی ورژن های اسکریپت whmcs از جمله ورژن های ۶ و تمامی ورژن های قبلی سازگار میباشد،

ماژول بانک پاسارگاد whmcs

ماژول بانک پاسارگاد whmcs با آخرین تغییرات سیستم شاپرک هماهنگ بوده و از سیستم تایید دو مرحله بانک پاسارگاد پیروی میکند .این ماژول با تمامی ورژن های اسکریپت whmcs از جمله ورژن های ۶ و تمامی ورژن های قبلی سازگار میباشد،

ماژول پرداخت آنلاین ایران کیش برای WHMCS

توسط ماژول پرداخت آنلاین درگاه ایران کیش برای whmcs قادر خواهید بود به کاربران اجازه پرداخت صورت حساب هایشان از درگاه کارت اعتباری ایران کیش بدهید. این ماژول با تمامی ورژن های اسکریپت whmcs از جمله ورژن های ۶ و تمامی ورژن های قبلی سازگار میباشد،

ماژول پرداخت آنلاین بانک سامان whmcs

توسط ماژول پرداخت آنلاین بانک سامان whmcs قادر خواهید بود به کاربران اجازه پرداخت صورت حساب هایشان از درگاه بانک سامان بدهید. ماژول پرداخت بانک سامان با آخرین تغییرات سیستم شاپرک هماهنگ میباشد .این ماژول با تمامی ورژن های اسکریپت whmcs از جمله ورژن های ۶ و تمامی ورژن های قبلی سازگار میباشد،