ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.ir
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.co
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
.net
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.org
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.info
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.us
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.uk
160,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.in
3,400,000 تومان
1 سال
3,400,000 تومان
1 سال
3,400,000 تومان
1 سال
.de
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.biz
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.ws
45,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.name
45,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.asia
55,000 تومان
1 سال
N/A
55,000 تومان
1 سال
.mobi
50,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.tel
50,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.eu
50,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.pro
70,000 تومان
1 سال
N/A
70,000 تومان
1 سال
.ru
80,000 تومان
1 سال
N/A
80,000 تومان
1 سال
.co.uk
160,000 تومان
1 سال
N/A
160,000 تومان
1 سال
.me.uk
45,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.org.uk
45,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال
.top
45,000 تومان
1 سال
N/A
50,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده