مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
هاست لینوکس حرفه ای 1 گیگ - فضای دیسک 1000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 2+ دامنه
کنترل پنل Cpanel
LiteSpeed

هاست لینوکس حرفه ای 2 گیگ - فضای دیسک 2000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 3+ دامنه
کنترل پنل Cpanel
LiteSpeed


هاست لینوکس حرفه ای 5 گیگ - فضای دیسک 5000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 4+ دامنه
کنترل پنل Cpanel
LiteSpeed


هاست لینوکس حرفه ای 10 گیگ - فضای دیسک 10000 مگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 6+ دامنه
کنترل پنل Cpanel
LiteSpeed

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.239.129.91) وارد شده اید.