مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
هاست لینوکس استاندارد 100 - فضای دیسک 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس استاندارد 200 - فضای دیسک 200 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس استاندارد 500 - فضای دیسک 500 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس استاندارد 1 گیگ - فضای دیسک 1000 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دامنه IR رایگان


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
هاست لینوکس استاندارد 2 گیگ - فضای دیسک 2000 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دامنه IR رایگان


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
هاست لینوکس استاندارد 3 گیگ - فضای دیسک 3000 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دامنه IR رایگان


ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
هاست لینوکس استاندارد 5 گیگ - فضای دیسک 5000 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دامنه IR رایگان

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت
هاست لینوکس استاندارد 10 گیگ - فضای دیسک 10000 مگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل Cpanel
دامنه IR رایگان

ثبت دامنه رایگان با شرایط انتخاب شده پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (44.210.151.5) وارد شده اید.