مرور محصولات و خدمات


نمایندگی هاست لینوکس 1 گیگ
فضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
تعداد دامنه 5 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
100,000 تومان سه ماهه
180,000 تومان شش ماهه
330,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 2 گیگ
فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
تعداد دامنه 10 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
130,000 تومان سه ماهه
240,000 تومان شش ماهه
4,500,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
فضای دیسک 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 50 گیگابایت
تعداد دامنه 20 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
200,000 تومان سه ماهه
380,000 تومان شش ماهه
730,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ

فضای دیسک 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 80 گیگابایت
تعداد دامنه 30 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
210,000 تومان سه ماهه
350,000 تومان شش ماهه
700,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگ
فضای دیسک 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 100 گیگابایت
تعداد دامنه 50 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
500,000 تومان سه ماهه
9,000,000 تومان شش ماهه
1,500,000 تومان سالانه