مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

- هاست لینوکس استاندارد 1 گیگ

این محصول / خدماتی که شما انتخاب کرده اید نیاز به یک دامنه دارد، پس نام دامنه مورد نظر خود را در زیر وارد کنید.

انتخاب دامنه:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت دامنه رایگان تنها در موارد زیر قابل اجراست: .ir