کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس حرفه ای 100 -
فضای دیسک 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه 7 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی 2 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس حرفه ای 200 -
فضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 12 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی 3 عدد
پارک دامنه 2 عدد
میزبانی 1+ دامنه
کنترل پنل Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای 500 -
فضای دیسک 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی 7 عدد
پارک دامنه 5 عدد
میزبانی 1+ دامنه
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس حرفه ای 1 گیگ -
فضای دیسک 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 2+ دامنه
کنترل پنل Cpanel

هاست لینوکس حرفه ای 2 گیگ -
فضای دیسک 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 3+ دامنه
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس حرفه ای 5 گیگ - فضای دیسک 5000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 80 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 4+ دامنه
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس حرفه ای 10 گیگ - فضای دیسک 10000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 200 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
میزبانی 6+ دامنه
کنترل پنل Cpanel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.225.38.2) وارد شده است.