کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


نمایندگی هاست لینوکس 1 گیگ

فضای دیسک 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
تعداد دامنه 5 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
60,000 تومان سه ماهه
110,000 تومان شش ماهه
200,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 2 گیگ

فضای دیسک 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
تعداد دامنه 10 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
75,000 تومان سه ماهه
125,000 تومان شش ماهه
250,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ

فضای دیسک 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 50 گیگابایت
تعداد دامنه 20 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
120,000 تومان سه ماهه
200,000 تومان شش ماهه
400,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ

فضای دیسک 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 80 گیگابایت
تعداد دامنه 30 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
210,000 تومان سه ماهه
350,000 تومان شش ماهه
700,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 20 گیگ

فضای دیسک 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 100 گیگابایت
تعداد دامنه 50 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
360,000 تومان سه ماهه
600,000 تومان شش ماهه
1,000,000 تومان سالانه

نمایندگی هاست لینوکس 30 گیگ

فضای دیسک 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه 150 گیگابایت
تعداد دامنه 100 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل Cpanel
450,000 تومان سه ماهه
800,000 تومان شش ماهه
1,200,000 تومان سالانه