کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس معمولی 100 - فضای دیسک 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس معمولی 200 - فضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 2 عدد
کنترل پنل Cpanel


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.88.156.58) وارد شده است.