کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس معمولی 100 -
فضای دیسک 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 1 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس معمولی 200 -
فضای دیسک 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 2 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس معمولی 500 -
فضای دیسک 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 3 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس معمولی 1 گیگ -
فضای دیسک 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 3 عدد
کنترل پنل Cpanel


هاست لینوکس معمولی 2 گیگ -
فضای دیسک 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه 15 گیگابایت
تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد
کنترل پنل Cpanel


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.161.49.216) وارد شده است.